TẬP ĐOÀN TOSHIBA

 TẬP ĐOÀN TOSHIBA

Toshiba có hơn 148 năm kinh nghiệm và có mặt tại hơn 160 quốc gia trên thế giới. Là một trong những nhà sản suất hàng đầu thế giới với lĩnh vực kinh doanh từ năng lượng và cơ sở hạ tầng xã hội, cung cấp các thiết bị điện tử tiêu dùng và đồ dùng gia dụng