CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG MẠI LABCO

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG MẠI LABCO

Thành lập vào năm 1999, LABCO là công ty chuyên cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao sang Nhật Bản. Hiện đang hợp tác với hơn 100 doanh nghiệp Nhật Bản ở nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm: Sản xuất ô tô, điện tử, cơ khí, xây dựng, dịch vụ nhà hàng, khách sạn,…