HỌC VIỆN GIÁO DỤC QUỐC TẾ NISHINIHON

HỌC VIỆN GIÁO DỤC QUỐC TẾ NISHINIHON

Được thành lập vào năm 1993, học viện Giáo dục Quốc tế Nishinihon là một trường Nhật ngữ tư thục nằm ở thành phố Fukuoka, Nhật Bản, có hơn 1.000 sinh viên theo học từ khắp nơi trên thế giới. Mục tiêu của Học viện Giáo dục Quốc tế Nishinihon hướng tới đào tạo ra những học viên có khả năng sử dụng tiếng Nhật thành thạo, có kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành công trong học tập, làm việc và cuộc sống. Học viện Giáo dục Quốc tế Nishinihon đã đạt được nhiều thành tích nổi bật: Được cấp phép bởi Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản, Được công nhận bởi Hiệp hội các trường Nhật ngữ Nhật Bản (JALT),…