SỨ MỆNH – TẦM NHÌN

SỨ MỆNH
Hoạt động và phát triển dựa trên triết lý phụng sự đất nước, KVN Group với sứ mệnh mang đến những giá trị tốt đẹp nhất, đào tạo nên hàng ngàn thế hệ trẻ phát triển toàn diện, góp phần quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước.

TẦM NHÌN
Năm 2024, khẳng định vị thế trở thành Tập đoàn giáo dục uy tín số 1 tại Việt Nam, lớn mạnh và vươn ra khu vực Châu Á và thế giới.