TRƯỜNG NHẬT NGỮ AKAMONKAI

TRƯỜNG NHẬT NGỮ AKAMONKAI

Trường Nhật ngữ Akamonkai được thành lập tháng 7 năm 1985. Trường nằm đối diện với với cánh cổng đỏ của trường Đại học Tokyo. Hiện trường có 2 khu học xá nằm ở Nippori – Tokyo. Hiện trường có khoảng 1800 học viên đang theo học. Với đội ngũ tất cả giảng viên ưu tú đang dốc toàn lực hỗ trợ học viên, Akamonkai hướng đến mục tiêu phát triển nguồn nhân lực có thể sôi nổi hoạt động trên khắp thế giới.