TRƯỜNG NHẬT NGỮ SHINJUKU GYOEN GAKUIN

TRƯỜNG NHẬT NGỮ SHINJUKU GYOEN GAKUIN

Trường Nhật Ngữ Shinjuku Gyoen Gakuin được thành lập vào năm 1988 cho đến nay trường đã trải qua hơn 20 năm kinh nghiệm trong giảng dạy và chương trình đào tạo, thu hút học viên từ 30 quốc gia trên thế giới đến trường nhập học. Với chất lượng đào tạo tốt nhất của trường, hàng năm số lượng học viên đậu tốt nghiệp tại trường đạt 95%.