VĂN HÓA TẬP ĐOÀN

KVN Group là nơi tập trung những những con người đột phá và hành động kỷ luật, có tài năng và kiên cường, có trách nhiệm, có lòng yêu nước vì những mục đích tốt đẹp.

Mỗi thành viên của KVN Group luôn chủ động, nỗ lực học hỏi, phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân thông qua các hoạt động đọc sách hàng ngày và lấy tôn chỉ 5 giá trị cốt lõi của tập đoàn để sống và làm việc.

Đặc biệt, văn hóa tuân thủ kỷ luật đã thấm nhuần trong mọi hành động của Cán bộ nhân viên giúp KVN Group ngày một lớn mạnh và phát triển bền vững.